danh mục đầu tư

Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh ĐăkLăk năm 2019

Ngày 27/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019. Theo đó, Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019, gồm 03 dự án: Khu đô thị mới đường Đại lộ Đông...

Compare listings

So sánh