ĐăkLăk

Phê duyệt bổ sung danh mục dự án Khu tái định cư số 3, xã Cư Né, huyện Krông Búk vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Ngày 27/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2427/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án Khu tái định cư số 3, xã Cư Né, huyện Krông Búk vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk. Cụ thể: Phê duyệt bổ sung tại Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 với nội dung: Dự án Khu...

Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh ĐăkLăk năm 2019

Ngày 27/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019. Theo đó, Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019, gồm 03 dự án: Khu đô thị mới đường Đại lộ Đông...

Compare listings

So sánh