Giáo xứ Kim Phát

Giao đất sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo tại xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin

Ngày 04/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2503/QĐ- UBND về việc giao 2.680,4m2 đất tại xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin cho Giáo xứ Kim Phát để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo (xây dựng cơ sở sinh hoạt tôn giáo của Giáo họ Hra Êa Hning). Theo đó, Giao 2.680,4m2 đất thuộc thửa đất số 5730, tờ bản đồ địa...

Compare listings

So sánh