quỹ đất ĐăkLăk

Quyết định thu hồi đất của Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk tại xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 05/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2513/QĐ-UBND về việc thu hồi 54,77ha đất tại xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột của Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk; Giao 54,77ha đất nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Buôn Ma Thuột quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của...

Compare listings

So sánh