Cho Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh thuê đất

Ngày 05/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2515/QĐ-UBND về việc cho Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh thuê 4.267,3m2 đất tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar để sử dụng vào mục đích xây dựng Siêu thị Co.op Mart Cư M’gar.

Cụ thể: Cho thuê 4.267,3m2 đất thuộc thửa đất số 11, tờ bản đồ địa chính số 31 tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar để sử dụng vào mục đích xây dựng Siêu thị Co.op Mart Cư M’gar.

Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định theo Tờ trích lục bản đồ địa chính số 13243/ TL-VPĐKĐĐ-KTĐC, do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 08/7/2019. Thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; Thời hạn sử dụng đất kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 22/9/2067.

Quyết định giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc bàn giao đất ngoài thực địa; ký Hợp đồng thuê đất với Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh; chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm xác định đơn giá thuê đất cho Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh; thông báo cho Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật hiện hành.

Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm sử dụng đất đúng vị trí, diện tích, mục đích được giao; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật đất đai hiện hành khi sử dụng đất.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Nội dung cụ thể tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *