Dự án khu đô thị Tân Lợi – Cư Êbur, Buôn Ma Thuột, DakLak.

Các bạn cứ nhắn tin hỏi Dự án Tân Lợi – Cư Êbur nằm ở đâu, mình chia sẻ bản đồ quy hoạch đó luôn đây, dự án này tỉnh đang Kêu gọi đầu tư gần 3.000 tỷ đồng.

  • Địa điểm đầu tư Dự án tại phường Tân Lợi và xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.
  • Diện tích 44 ha.
  • Thời gian thực hiện là 48 tháng.
  • Dự kiến, thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư là năm 2019 – 2020.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk, các chỉ tiêu quy hoạch của Dự án đã được phê duyệt tại:

  • Quyết định số 2513/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Bắc và Tây Bắc dọc hai bên đường vành đai phía Tây TP. Buôn Ma Thuột.
  • Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Tân Tân Lợi – Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột.

Trả lời