Một dự án sẽ đóng góp như thế nào cho kinh tế của địa phương?

Hôm nay mình break-down dự án điện gió lớn nhất Việt Nam của Trung Nam tại Đắk Lắk dựa trên các thông tin được công bố đại chúng, để từ đó đánh giá cụ thể được việc có dự án thì sẽ tác động thế nào đến sự phát triển của địa phương.

Dự án điện gió này góp phần tăng quy mô nền kinh tế ĐăkLăk
Dự án điện gió này góp phần tăng quy mô nền kinh tế ĐăkLăk

* Thông tin thu thập:

Dự án điện gió Trung Nam Group tổng vốn đầu tư 16.500 tỷ.

Dự kiến khi hoàn thành, hằng năm dự án sẽ bổ sung khoảng 1.173,6 GWh vào nguồn điện quốc gia; ước tính trong thời gian thực hiện dự án nhà đầu tư sẽ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trên 3.000 tỷ đồng vào nguồn thu ngân sách của địa phương; dự kiến nộp thuế GTGT khoảng 250 tỷ đồng/năm trong giai đoạn vận hành.

* Cách tính:

+ Vòng đời dự án thông thường là 20 năm (dựa vào số năm hợp đồng mua bán điện cũng như quy định kế toán về tài sản cố định máy móc phong điện): thuế thu nhập doanh nghiệp 3.000 tỷ/ 20 năm = 150 tỷ/năm, cùng với ngân sách 250 tỷ/ năm thì số tiền đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng năm tầm 400 tỷ/năm.

+ Doanh thu = công suất 1.173,6 GWh* đơn giá 1.925 đồng/kWh= 2.270 tỷ/năm

* Kết luận:

+ Tổng thu ngân sách của Đắk Lắk trong năm 2020 đạt 8.625 tỷ đồng, với 400 tỷ/năm nộp ngân sách thì dự án điện gió này góp phần tăng ngân sách ĐăkLăk gần 5%.

+ Quy mô nền kinh tế năm 2020 đạt trên 83.755 tỷ đồng, với doanh thu dự án điện gió 2.270 tỷ/năm thì dự án điện gió này góp phần tăng quy mô nền kinh tế ĐăkLăk khoảng 2.7%.

Ps: Hi vọng thông tin này giúp các bạn có thêm thông tin để chia sẻ với những nhà đầu tư có dự định tìm hiểu đầu tư tại Đắk Lắk.

Trả lời