Phê duyệt quy hoạch 1/2000 khu sân golf hồ Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột

Khu sân golf hồ Ea Kao 18 lỗ có tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng với diện tích khoảng 76,7 ha thuộc địa bàn xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk; phía Bắc giáp khu biệt thự hồ Ea Kao; phía Nam giáp đất của các hộ dân; phía Đông giáp đất lâm trường và phía Tây giáp khu biệt thự hồ Ea Kao.

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 1879/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu sân golf Hồ Ea Kao.

Mục tiêu của Quy hoạch được cụ thể hóa quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2025 đã được Thủ

 tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 249/QĐ-TTg ngày 13/02/2014; lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với đô thị, đồng thời lập kế hoạch khai thác và sử dụng đất một cách hợp lý, tạo ra môi trường không gian, kiến trúc cảnh quan mới cho khu vực; làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý đất đai, xây dựng đô thị; triển khai các quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư theo trình tự đầu tư xây dựng hiện hành.

Được biết, UBND thành phố Buôn Ma Thuột sẽ chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn và quyết định đơn vị tư vấn Khu sân golf hồ Ea Kao (theo Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ).

Thời gian lập đồ án quy hoạch phân khu không quá 09 tháng, kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được đuyệt (ngày 17/7/2019).

Trả lời