Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông Buôn Ma Thuột

Đường tránh Đông Buôn Ma Thuột, ĐăkLăk

Ngày 08/01/2020, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 203/VPCP-CN : V/v giao chủ đầu tư Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột

Trả lời