Sở nội vụ họp lấy ý kiến mở rộng địa giới hành chính Buôn Ma Thuột

Sáng 21/9, Sở Nội vụ tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các ngành về mở rộng địa giới hành chính thành phố Buôn Ma Thuột.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Y Mơ Mlô chủ trì cuộc họp.
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Y Mơ Mlô chủ trì cuộc họp.

Dự cuộc họp còn có lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND thành phố Buôn Ma Thuột.

Tại cuộc họp, các Sở, ngành tập trung thảo luận về Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Buôn Ma Thuột theo hướng đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên theo nội dung Kết luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị (Khóa XII).

Các đại biểu cho rằng, để có căn cứ lập Đề án về mở rộng địa giới hành chính thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Nội vụ và UBND thành phố Buôn Ma Thuột cần quan tâm tiêu chí diện tích, dân số, đề xuất xu hướng mở rộng, việc sáp nhập diện tích đất của các địa bàn lân cận về thành phố Buôn Ma Thuột phải có cơ sở khảo sát đánh giá khoa học, phân công nhiệm vụ từng thành viên để đảm bảo chất lượng trình UBND tỉnh.

P/s: Màu đỏ là add zui add vẽ thôi nha, vì nếu thế thì rộng và đẹp!
P/s: Màu đỏ là add zui add vẽ thôi nha, vì nếu thế thì rộng và đẹp!

Bên cạnh đó, Sở, ngành nêu quan điểm, cần bám sát phải căn cứ chiến lược Quy hoạch vùng Tây Nguyên, Quy hoạch tổng thể cấp Quốc gia được duyệt và một số căn cứ liên quan đến tính chất đô thị Buôn Ma Thuột để xây dựng gồm: Quyết định 286/QĐ-TTg ngày 09/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng năm 2030; Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 9/7/2020 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Kết luận 67-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết 05 –NQ/TW ngày 19/4/2021 của Tỉnh ủy xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Xác định rõ, tầm nhìn phát triển thành phố Buôn Ma Thuột vẫn là đô thị loại I thuộc tỉnh, tính chất đô thị vùng Tây Nguyên.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Y Mơ Mlô ghi nhận ý kiến góp ý tích cực từ các Sở, ngành vào Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Buôn Ma Thuột. Sở Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục xây dựng hoàn thiện đề cương chi tiết, xây dựng tiêu chí đáp ứng mở rộng địa giới hành chính thành phố theo nội dung đề xuất của thành viên, gửi UBND tỉnh xem xét.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Đắk Lắk

Trả lời