Khảo sát, nghiên cứu dự án Khu dân cư, du lịch & nghỉ dưỡng hồ Ea Cuôr Kắp

UBND tỉnh vừa có công văn thống nhất với ý kiến đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án Khu dân cư, du lịch và nghỉ dưỡng trong phạm vi khoảng 68 ha tại khu vực ven hồ Ea Cuôr Kắp (xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột).

Khu dân cư, du lịch & nghỉ dưỡng hồ Ea Cuôr Kắp
Khu dân cư, du lịch & nghỉ dưỡng hồ Ea Cuôr Kắp

Theo đó, trong thời gian 3 tháng kể từ ngày được UBND tỉnh đồng ý khảo sát, nghiên cứu, Liên danh Công ty TNHH Bình Minh và Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô INCOLAND (Liên danh công ty) có trách nhiệm liên hệ với chính quyền địa phương.

Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng xác định rõ ranh giới, nguồn gốc, hiện trạng đất đai, tài sản và phương án đầu tư. Trong đó xác định rõ phương án bố trí việc làm cho người dân đang sinh sống, canh tác tại khu đất dự kiến thực hiện dự án. Báo cáo UBND tỉnh để xem xét, cho ý kiến thực hiện các công việc tiếp theo.

Việc đồng ý cho khảo sát, nghiên cứu chỉ là cơ sở để Liên danh công ty tiến hành các thủ tục tiếp theo liên quan đến việc khảo sát, thu thập thông tin, lập đề xuất đầu tư dự án Khu dân cư, du lịch và nghỉ dưỡng ven hồ Ea Cuôr Kắp, không phải là chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư dự án trên.

Liên danh công ty và tổ chức, cá nhân khác không được sử dụng Công văn đồng ý cho khảo sát, nghiên cứu này để giao dịch với mục đích chuyển nhượng hoặc các giao dịch với các mục đích khác trái quy định pháp luật.

Trong quá trình khảo sát, nghiên cứu, yêu cầu Liên danh công ty chủ động liên hệ, phối hợp với Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng, UBND thành phố Buôn Ma Thuột và các đơn vị, tổ chức liên quan để triển khai, thực hiện các nội dung có liên quan đến dự án theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự. Không làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân, không để phát sinh khiếu nại về đất đai trong khu vực…

Quá thời hạn nêu trên mà Liên danh công ty không báo cáo hoặc báo cáo không đạt yêu cầu, thì phải chấm dứt việc khảo sát, nghiên cứu.

Trả lời