Tải file bản đồ quy hoạch BMT 2022 mbtiles + GeoEditor 1.3 Pro.apk

Link tải file: Bản đồ quy hoạch đất đai Buôn Ma Thuột (BMT) 2019

Hoặc: Bản đồ quy hoạch đất đai Buôn Ma Thuột (BMT) 2019 2022

Link tải app: GeoEditor 1.3 Pro .apk

Bản đồ quy hoạch thành phố BMT, Phường Tân Lập, Phường Tân Hòa, Phường Tân An, Phường Thống Nhất, Phường Thành Nhất, Phường Thắng Lợi, Phường Tân Lợi, Phường Thành Công, Phường Tân Thành, Phường Tân Tiến, Phường Tự An, Phường Ea Tam, Phường Khánh Xuân, Xã Hòa Thuận, Xã Cư Êbur, Xã Hòa Thắng, Xã Ea Kao, Xã Ea Tu, Xã Hòa Phú, Xã Hòa Khánh, Xã Hòa Xuân

Trả lời